Bilder från riksdagen

Bilder

Fotografer: Elisabet Johansson, Kjell Samuelsson, Pål Rydberg
Bilderna ägs av fotograferna. Kontakta Klimatriksdagen för ytterligare information.