”Helhetssyn krävs” – Klimatriksdagens värsta motionär