Motion 100: Lägg ner Vattenfall kolkraftverk | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

Motion 100: Lägg ner Vattenfall kolkraftverk