Motion 103: Begränsa rotavdraget till energibesparande åtgärder