Motion 112: Initiativ för omställningsplaner i varje kommun och län/region