Motion 124: Stadsodling

MOTION 124: Stadsodling
 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att införa stadsodling i stor skala i samhällen och städer.

Allt fler bosätter sig i städerna och även stadsbor behöver mat. Stadsodling kan inte försörja hela städer med mat men det kan bidra till högre grad av självförsörjning och det ger minskade mattransporter. Mer växtlighet ger även bättre luft och man får inte glömma de positiva sociala effekter som odlingsgemenskap ger. De ytor som bör utnyttjas tills stadsodling är platta hustak, innergårdar och delar av andra allmänna grönytor. Istället för prydnadsbuskar och träd planteras fruktträd och bärbuskar. Häckar ersätts med bärbuskar. I rabatter kan kryddor och grönsaker odlas. Odlingslotter och lådor placeras på tak, innergårdar eller andra lämpliga ytor i bostadsområdena, även centralt i städerna. Även i allmänna parker kan man tänka på samma sätt. De här idéerna kan tillämpas både i befintliga och nya områden.

Författare: Helene Ragnemalm
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *