Motion 129: Solenergianpassning vid nyproduktion av byggnader