Motion 136: Ecocide – internationell lagstiftning med personligt ansvar för massförstörelse av naturen | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

Motion 136: Ecocide – internationell lagstiftning med personligt ansvar för massförstörelse av naturen