Motion 139: Forskningssatsning på CO2-reducerande teknologi