Motion 167: Gemensamma lösningar för klimatet, jobben och välfärden