Motion 177: Sverige behöver exportera energi

MOTION 177: Sverige behöver exportera energi.

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Sverige
kommer behöva vara bland de länder som exporterar energi om världens klimatomställning ska
gå ihop.

Sverige är ett av mycket få länder som skulle kunna tänkas exportera energi i en värld som
stänger ner det fossila. Vi har 5 gånger så mycket bioenergi och 14 gånger så mycket vattenkraft
per person som världen i stort. Vi har redan ersatt nästan allt det fossila i elproduktionen
genom utbyggnaden av kärnkraften. Vattenkraften betyder dessutom att Sverige kan bygga
mycket mer vindkraft än de flesta utan att bli beroende av fossil reservkraft.
Trots all den här energiproduktionen är Sverige fortfarande ett land som importerar stora
mängder fossil energi.

Från ett rättviseperspektiv är det uppenbart att Sverige har ett ansvar att dela med sig av sin
hållbara energi, i en tid då världen kommer behöva allt som kan byggas och mer därtill. Allt det
fossila, 82 procent av världens energi, behöver i princip stängas på ett par årtionden.
– Vi kan exportera elektricitet, så att Tyskland och Danmark kan stänga kolkraft och
gasverk och istället använda Sveriges vattenkraft för att reglera sin sol och vind.
– Vi kan exportera biobränslen i form av t ex pellets.
– Vi kan också öka exporten av samhällsnyttiga, energiintensiva varor. Island spelar t
ex en viktig roll genom att producera en stor del av världens aluminium med sin geotermiska
energi. Att ha förädlingen här ger dessutom bättre möjligheter att ställa krav på
produktionsprocessen.

Sverige behöver vara ett energiexporterande land, för att det finns få andra som kan vara det.

Författare: Mikael von Knorring.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 177: Sverige behöver exportera energi

  1. brittakahanpaa

    Sol och vind finns i de flesta länder.Nätförluster ska inte förringas.När vi lyckats bygga om till 0-energihus och kollektivtrafik kan vi säkert exportera, men vi får räkna med en mycket större befolkning, när alla klimatflyktingar hittat hit.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *