Motion 186: Höjning av ambitionsnivån och målet för klimatförhandlingarna