Motion 209: Naturresursdelning- Ett skattesystem som drivkraft för ett hållbart samhälle

MOTION 209: Naturresursdelning- Ett skattesystem som drivkraft för ett hållbart samhälle

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att
utforma ett skattesystem som utgår från skatt på naturresurser så att det utgör en drivkraft för att skapa det samhälle vi önskar. Ett skattesystem som uppmuntrar hänsyn till miljö och medmänniskor.

Ingen människa har skapat jorden och därmed har ingen enskild människa äganderätt till den. Därför bör alla människor ha rätt till sin beskärda del av de oförädlade naturresurser som finns eller till ett motsvarande ekonomiskt värde. Vi menar därför att skatt ska betalas när man exploaterar och använder våra gemensamma naturresurser, till exempel mark, mineraltillgångar, olja, gas, luftkorridorer, utsläppsrätter, jakt-och fiskekvoter. Ett sådant system skulle leda till mer varsamhet med våra naturresurser och främja återvinning och återbruk. Produkter med längre hållbarhet skulle då tillverkas vilket minskar utsläpp med negativ inverkan på klimatet.

Exempel på steg mot en sådan naturresursskatt finns på flera ställen i världen. I Hong Kong tas till exempel 40 procent av alla skatteintäkter ut i form av en liknande skatt. Det är ett system som skapar stabilitet och motverkar fastighetsbubblor. En sådan förändring av skattesystemet behöver naturligtvis ske successivt, samtidigt som konsekvenserna noga ska utvärderas.

Författare:
Sara Hamidi Widén Styrelseordförande i Partiet Enhet
Annika Wesche Språkrör i Partiet Enhet
Malin Lindvall Medlem i Partiet Enhet
Erik Svensson Medlem i Partiet Enhet
Siv Karlsson Medlem i Partiet Enhet

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 209: Naturresursdelning- Ett skattesystem som drivkraft för ett hållbart samhälle

  1. brittakahanpaa

    Ja, det effektivaste styrmedlet är en rörlig PRODUKTIONSSKATT per kg malm t.ex.
    Vad har Hongkong för naturresurser och hur mycket beskattas de? Mark? Hav?

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *