Motion 218: iBNP (internaliserad BNP) i stället för BNP