Motion 301: Ett nytt penningssystem måste ersätta dagens skuldbaserade