Motion 301: Ett nytt penningssystem måste ersätta dagens skuldbaserade | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

Motion 301: Ett nytt penningssystem måste ersätta dagens skuldbaserade