Motion 40: Varför använda annat än solenergi för att värma vatten på sommaren?