Motion 42: Ta bort uttagsskatten för vindkooperativ | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

Motion 42: Ta bort uttagsskatten för vindkooperativ