Motion 51: Ett partiöverskridande klimatpolitiskt åtagande