Motion 62: Arbetstidsförkortning nödvändigt för klimatets skull | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

Motion 62: Arbetstidsförkortning nödvändigt för klimatets skull