Motion 63: Utöka den miljö- och klimatrelaterade informationen