Motion 64: Förenklade regler för tillåtande av lätta elfordon