Motion 72: Kilometerskatt för all lastbilstrafik på svenska vägar