Motion 99: Motverka planerat åldrande av produkter genom nya funktionsbaserade affärsmodeller | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

Motion 99: Motverka planerat åldrande av produkter genom nya funktionsbaserade affärsmodeller