Motion 10: Klimatsmart hantering av organiskt avfall