Motion 18: Reducera de långa lastbilstransporterna