Motion 23: Insamling av matavfall till biogasproduktion