Start

Därför måste vi agera nu

  • Den globala uppvärmningen beror på ökade koldioxidhalter i atmosfären, mestadels beroende på förbränning av fossila bränslen. 1958 hade vi 315 ppm koldioxid i atmosfären, 2013 nådde vi 400 ppm.
  • Medeltemperaturen på jorden har från förindustriell tid till idag ökat med 0,85 grader. Redan denna ökning har inneburit att den arktiska sommarisen är på god väg att försvinna.
  • Man räknar med att en uppvärmning av atmosfären på från en och en halv till två grader kommer att utgöra ett reellt hot mot den mänskliga civilisationen.
  • Ändå är det dit vi är på väg, om vi inte hejdar de globala utsläppen. Senast år 2050 måste koldioxidutsläppen ha minskat med 85-90 procent. Sverige måste visa vägen i den processen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *