Författararkiv: tomgab

Konstituerande möte

Konstituerande möte

Det konstituerande mötet för Föreningen Klimatriksdag 2014 hölls den 31 augusti på Arbetets museum i Norrköping. Ett fyrtiotal personer var närvarande och bland dem fanns ett tiotal organisationer och nätverk representerade.

Till styrelse valdes:

Ordförande: Annika Elmqvist
Kassör: Göran Sternö
Ledamöter: Eva Gustavsson, Ole Stilborg, Pär Thorell
Suppleanter: Anika Agebjörn, Leandra Caldarulo, Peter Fritzson
Revisorer: Katarina Wester och Britt-Marie Sundell

Senare har ytterligare en suppleant valts in av styrelsen: Erika Weddfelt