Bakgrund

Vi är många som vill att klimatet ska bli en stor valfråga 2014. Hur många? Det vet vi inte än. Hundra tusen? Femhundra tusen? En miljon? Två miljoner? En sak är säker: det vimlar av initiativ för en snabb omställning runt om i landet.

Mängder av folkrörelser och nätverk är aktiva på olika sätt. Målet med Klimatriksdagen som hölls i Norrköping 6-7-8 juni 2014 var att samla krafterna och verkligen sätta press på politikerna inför riksdagsvalet. Det blev en mycket lyckad manifestation där ett antal tydliga förslag lämnades över till representanter för riksdagspartierna.

Klimatriksdagen är avslutad, men arbetet fortsätter. Vill du vara med och engagera dig? Läs mer här!

 

Varför en riksdag?
Idén är inte ny – den är 120 år gammal. Lika låst som klimatfrågan är idag var rösträttsfrågan i slutet av 1800-talet. För att pressa på hölls en FOLKRIKSDAG 1893. Etthundrafemtio tusen väljare valde etthundratjugotre ombud som behandlade ett hundratal motioner. Resultat: Den allmänna rösträtten blev definitivt fastslagen som folkets krav. Läs mer här!
Det gick för etthundratjugo år sen. Varför skulle det inte gå nu?

Vår gemensamma värdegrund är:
[quote align=”center” color=”#999999″]Vi tar varningarna från FN:s klimatpanel på största allvar och utgår från alla människors lika värde och lika rättigheter.[/quote]

Alla som delar den värdegrunden var välkomna som medlemmar, både enskilda och organisationer. (Enda undantaget var de politiska partierna, eftersom de redan har en egen riksdag. Men enskilda politiker var också välkomna att medlemmar, men då som privatpersoner.)

 

Fakta om klimatförändringarna

Vad beror klimatförändringarna på? Och hur kan de bromsas? Vad säger FNs klimatpanel och andra tunga instanser? Här är några användbara länkar för dig som vill gå djupare i dessa frågor:

Rossby center vid SMHI forskar om hur klimatsystemet fungerar, klimatprocesser och vad vi menar med klimatförändringar. Här finns också framtida klimatscenarier under olika betingelser: https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning

Naturvårdsverket beskriver hur Sverige idag arbetar med att uppnå miljömålet: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC finns sammanfattad på svenska på Naturvårdsverkets sida här: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6592-8.pdf. Läs mer om IPCC:s pågående arbete och kommande rapporter här: https://www.ipcc.ch.

EU:s klimatpolitik sammanfattas här: https://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/index_sv.htm.

 

 

Kontakta oss:

3 tankar kring ”Bakgrund

  1. Pingback: Film inför Klimatriksdagen | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

  2. Pingback: Klimatriksdag 2014 | Max Gustafson

  3. Pingback: Ny undertecknare: Transportarbetareförbundet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *