Björn-Ola Linnér: ”Vi kan inte skjuta över ansvaret”

Björn-Ola Linner– Klimatarbetet måste göras av oss själva. Vi kan inte skjuta över ansvaret på några internationella förhandlare.

Det säger Björn-Ola Linnér, professor vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, vid Linköpings universitet och en av talarna på Klimatriksdagen. Björn-Ola Linnér medverkar både vid invigningen den 6 juni och i seminarieprogrammet den 7 juni.

Forskare vid CSPR har i många år följt de internationella klimatförhandlingarna. Dessa har ju också fått stort globalt fokus, något som kanske inte enbart är av godo, säger Björn-Ola Linnér.

– Vi har haft höga förväntningar på att ett internationellt klimatavtal ska lösa problemet. Och så blir vi missmodiga när de inte lyckas.

Risken är att man avhänder sig det egna ansvaret.

– Med all uppmärksamhet – och förhoppningar – på de internationella förhandlingarna missar vi lätt allt som vi kan göra själva.

Förhandlingarna är dock inte meningslösa, påpekar han, de tjänar som inspiration och kontaktyta för klimatengagerade över hela världen. De är, med Linnérs uttryck, ”en Kiviks marknad” för klimatarbetet.

Men det är i myllret underifrån, i lokala och regionala initiativ, som det verkliga klimatarbetet sker:

– Idag behöver vi diskutera mer vad vi i Sverige kan göra och hur Sveriges egen klimatpolitik bör inriktas.

Därför välkomnar han initiativet med en klimatriksdag.

– Målet måste vara att alla politiska partier flyttar fram sina positioner i klimatfrågan. Då är mycket vunnet.

Han bidrar också med några egna förslag:

– Sverige kan och bör kraftigt öka sina ekonomiska bidrag till klimatinvesteringar i fattiga länder. Det skapas nu internationella fonder som ska vara strikt kontrollerade och där satsningarna följs upp. Där kan vi bidra med mycket mer.

Samtidigt behövs incitament för att snabbt ställa om till en utsläppssnål infrastruktur och investeringar här hemma.

– Ett första uppenbart steg är ju att ta bort alla subventioner för kol och olja.

Däremot tror han inte på några större effekter av att sätta konkreta utsläppsmål eller av handel med utsläppsrätter. Nu måste vi börja tänka mer i stora förändringar som berör hela sektorer.

– Klimatfrågan måste prioriteras. Det är bråttom för att undvika allvarliga följder och att vi låser in oss ett fortsatt kolberoende. Men framför allt kan en radikal klimatomställning få så många positiva önskvärda effekter för samhällets utveckling, säger Björn-Ola Linnér.

 

Text:
Anika Agebjörn

 

Läs mer om CSPR här. Hela listan över talare på Klimatriksdagen hittar du här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *