Debattartikel i Dagens Samhälle

Genom att ställa hårda krav i upphandlingar skulle mycket kunna göras för miljön, skriver Pia Björstrand, talesperson för Klimataktion, Francisco Contreras, ordförande i Latinamerikagrupperna och Jan Forsmark, samordnare för Omställning Sverige, i en debattartikel i Dagens Samhälle idag.

”Enligt riksdagens generationsmål ska vi lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta. Därför bör varje upphandling, varje inköp och varje investering analyseras ur ett miljöperspektiv: Hur kan just detta behov lösas så att det samtidigt bidrar till att skapa en hållbar och resurssnål utveckling med minimala utsläpp av växthusgaser?” skriver de bland annat.

Läs artikeln här!