Debattartikel i Sydsvenskan

”Haven kommer att stiga. Hur snabbt är ganska ointressant.”

TEXT: ANIKA AGEBJÖRN

Till våra barn ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Så säger generationsmålet, antaget av Sveriges riksdag, påpekar Anika Agebjörn, forskningsinformatör vid Linköpings universitet.
….
I juni anordnas Klimatriksdag 2014 i Norrköping där en rad svenska forskare medverkar. Syftet är att stödja svenska politiker i en snabb avveckling av fossila bränslen till en fossilfri värld.

Läs hela artikeln.

Återplantering av skog...