Föreningen

Föreningen Klimatriksdag 2014
Initiativet kom ursprungligen från en grupp i Naturskyddsföreningens Linköpingskrets. Fler föreningar och enskilda kom till under våren 2013 och den 31 augusti det året bildades föreningen Klimatriksdag 2014. Det var en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden, som hade som uppgift att arrangera Klimatriksdagen i Norrköping 6-7-8 juni 2014. Nu när uppdraget är klart kommer vi att lägga ned föreningen och opinionsarbetet får fortsätta i andra banor.

Styrelsen:
Föreningens styrelse valdes på det konstituerande mötet i Norrköping den 31 augusti 2013.
Ordförande: Annika Elmqvist
Tel: 073-83 42 383
Kassör: Göran Sternö
Ledamöter: Eva Gustavsson, Ole Stilborg och Pär Thorell
Suppleanter: Anika Agebjörn, Leandra Caldarulo, Peter Fritzson och Erika Weddfelt
Revisorer: Katarina Wester, Britt-Marie Sundell

Arbetsgrupperna
Fem arbetsgrupper arbetade med förberedelserna inför Klimatriksdagen:

  • Programgruppen (ansvarade för det som hände den 6-7-8 juni, föredrag, kultur m.m.). Programgruppen var i sin tur uppdelad i en pedagogisk grupp, som tog kontakt med bland annat forskare, och en kulturgrupp.
  • Kommunikationsgruppen (ansvarade för hemsidan, Facebookgruppen, mediekontakter och påverkan)
  • Motionsgruppen (ansvarade för inskickade motioner)
  • Ekonomigruppen
  • Praktiska/tekniska gruppen (ansvarade för allt som hade att göra med det praktiska genomförandet av Klimatriksdagen, logi, volontärer osv.)

 

Månadsmöten
Varje månad hölls arbetsmöten där vi stämde av hur långt arbetsgrupperna hade kommit och diskuterade hur vi ska gå vidare. Mötena hölls i Linköping eller Norrköping.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *