Forskare till Klimatriksdagen: Mikael Malmaeus

Mikael Malmaeus är doktor i miljöanalys och fil kand i nationalekonomi. Han är knuten till Svenska Miljöinstitutet, IVL. Han är aktuell med boken ”Tillväxt till varje pris” där det traditionella BNP-måttet granskas kritiskt, bland annat. Han arbetar nu i projektet ”Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande”, som drivs av Avdelningen för miljöstrategisk analys vid KTH.3090395438