Hälsning från kassören Göran Sternö:

”Här är en bild från Folkbildarforum i Linköping 19-20 november. Här deltog personal på folkhögskolorna och studieförbunden och vi var där med utställningsbord.
Det blev många givande samtal under de två dagarna och framför allt kunde alla se att det händer något stort i Norrköping den 6-7-8 juni 2014!”
20131119_125619