Henning Mankell, Klimatriksdagen och historien

Ibland gör historien oanade krumbukter. Julius Mankell var ordförande i Folkriksdagen som ägde rum 1893. I höstas gjorde vi en intervju med hans ättling Henning Mankell som stöttar idén med Klimatrikdsagen men tyvärr inte kan vara med eftersom han är sjuk. Ytterligare en krumbukt har historien gjort i och med att idèn om en Folkriksdag diskuterades på en kongress två år tidigare, pingsthelgen  1891, i Norrköping . Kongressen hölls i Knäppingsborg, just i de  kvarter där Klimatriksdagens kvällsprogram går av stapeln. Cirkeln sluts.

Julius Mankell

Julius Mankel

Här nedan följer den intervju som Annika Elmqvist gjorde med Henning innan han blev sjuk i höstas.

Henning Mankell är en av många som stött idén att hålla Klimatriksdag 2014. Förebilden, folkriksdagen för allmän rösträtt som hölls 1893, känner han väl till. Det var hans äventyrliga släkting Julius, som satt ordförande. Vid en intervju för Klimatriksdagen i höstas berättade han så här om sin äventyrliga släkting:

–Julius är en av de släktingar jag alltid haft stor respekt för.. Han gav arbetarklassens människor en plats i det politiska rummet.
Vi hade en tavla på väggen med hans porträtt när jag växte upp. Det berättades att han var en äventyrlig släkting som politiskt betytt mycket. Från början var han artilleriofficer, men han var en orolig själ. Han var med i den radikala vågen efter 1848, då var han i tjugoårsåldern. Hans första stora ställningstagande var att ansluta sig till frihetskampen i Polen. Han gick till Ystad och tog båten över. En hel del svenskar gjorde samma sak. Många dog men Julius överlevde.
Han slutade som officer och ägnade sig åt att skriva militärhistoria. Samtidigt radikaliserades han mer och mer. Han var arbetarrörelsens första representant i riksdagen och satt ordförande under Folkriksdagen 1893.
När han dog några år senare var det fem tusen sörjande i begravningståget. Hjalmar Branting höll tal vid graven.
Julius Mankell var inte socialdemokrat. Han var en god demokrat, en liberal som ägnade all kraft åt rösträttsrörelsen. Det var viktigt i det skedet.

Henning Mankell kan tyvärr inte själv delta i Klimatriksdagen på grund av sjukdom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *