Hur långt är för långt till hållplatsen?

I Skåne befinner sig 64 procent av kommunernas planerade nybebyggelse inom 1,5 kilometer från närmaste hållplats för kollektivtrafiken.

– Är det bra eller dåligt? Vad har man för mål för avståndet till buss och järnväg, och vad händer om en kommun planerar att bygga ut längre bort från kollektivtrafiken?

Det undrar Fredrik Pettersson, forskare i miljö- och energiteknik vid Lunds universitet och en av de blivande talarna vid Klimatriksdagen. Han har studerat kollektivtrafiken i Skåne, där planering över kommungränserna är viktig eftersom tre fjärdedelar av passagerartrafiken är regional och inte lokal.

Fredrik Pettersson tycker sig ha funnit flera oklarheter när det gäller planeringen för kollektivtrafik i regionen:

  • Att minska koldioxidutsläppen framhålls som ett viktigt mål, men detta är sällan formulerat i form av konkreta siffror.
  • Planerarna inriktar sig framför allt på pendlarna och deras villkor, fast det ju även finns många andra passagerargrupper.
  • Att merparten av bostäderna i en kommun ska vara nåbara för kollektiv kommunikation framhålls som ett viktigt mål – men vad innebär ”nåbart”? Det är ett odefinierat begrepp, öppet för olika tolkningar beroende på vilken grupp man utgår från.

 
Lundaforskaren har nyligen lagt fram en doktorsavhandling om beslutsprocesserna i samband med investeringar i vägar, järnvägar och annan transportrelaterad infrastruktur. Han är nu knuten till K2, ett nytt nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik placerat i Lund. Ett av de nystartade projekten vid K2 handlar om styrmedel för kollektivtrafik, närmare bestämt vilka som är de mest effektiva sätten att få fram en ökad andel kollektivtrafik.

 

Text:
Ingela Björck

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *