James Hansen ska vara med!

Klimatriksdag 2014 kan stolt meddela att den framstående klimatforskaren James Hansen ska delta på Klimatriksdagen i Norrköping i juni nästa år. Han är en banbrytande forskare och en av de första som uppmärksammade människans roll när det gäller klimatförändringarna. I kongressförhör på 1980-talet gjorde han USA:s politiker medvetna om problemet.
James Hansen har nu tillsammans med en rad andra experter skrivit en vetenskaplig artikel som betonar hur bråttom det är att minska koldioxidutsläppen för framtida generationers skull. Enligt artikeln, som kommer att släppas i december, ligger temperaturen redan idag precis på gränsen för vad människor och natur klarar av och en ökning till två grader skulle få katastrofala följder. Föreningen Klimatriksdag 2014 vill lyfta fram forskning som en grund för en hållbar politik och vi är därför väldigt glada för James Hansens stöd.

 

James_Hansen

 

Om James Hansen
James Edward Hansen (född 1941) är professor på Columbiauniversitetet i delstaten New York i USA. Från 1981 fram till april 2013 var han även chef för Goddard Institute for Space Studies (GISS) på rymdstyrelsen Nasa.

Sedan 1970-talet har han huvudsakligen arbetat med studier och datasimuleringar i syfte att försöka förstå det globala klimatsystemet och människans inverkan på klimatet. Hans forskning har varit viktig för utvecklandet av globala datamodeller som har gjort det möjligt att både kartlägga historiska väderdata och sammanställa mer precisa framtidsprognoser.

Under de senaste åren har han varit en stark röst i klimatdebatten. Han har bland annat uppmanat den amerikanska regeringen att begränsa koldioxidutsläppen och agerat opposition mot utvinningen av kanadensisk oljesand. Hansen anses vara en av de främsta klimatforskarna och han har fått stor uppmärksamhet från forskare, medier och allmänheten för sitt arbete.

Han har även tagit emot flera hedersutmärkelser. År 1995 blev han invald i The National Academy of Sciences i USA, 2001 fick han ta emot The Heinz Award for the Environment och 2006 rankades han som en av världens mest inflytelserika personer av Time Magazine.

 

Anika Agebjörn
Medlem i programgruppen
Telefon: 0722-326770