Klimatriksdagen på E-week

Öppna föredrag om cirkulär ekonomi, ökad kunskap om energi- och klimatfrågor, och nätverksbyggande mellan företagare, forskare, beslutsfattare och tjänstemän. Det är vad som utlovas på E-week, ett evenemang på Linköping konsert & kongress den 28–31 januari. Klimatriksdag 2014 kommer att vara där och presentera och sprida information om riksdagen. Läs mer på evenemangets hemsida och Facebooksida.