Linköpings stift stödjer Klimatriksdagen

Linköpings stift av Svenska kyrkan har nu beslutat sig för att ställa sig bakom Klimatriksdag 2014.

 Vi jobbar aktivt med miljö- och energifrågor och det här tycker vi är ett bra initiativ, säger Per Rosenberg, miljö- och energiansvarig inom Linköpings stift, som har valt att ha extra fokus på ekoteologiska frågor under 2014.

Klimatriksdag 2014 planeras i Norrköping 6-7-8 juni förväntas locka ett tusental deltagare som ska behandla och ställa sig bakom ett antal motioner. De flesta svenska miljöorganisationerna, flera andra folkrörelser, folkhögskolor och studieförbund står redan bakom initiativet.

Klimatriksdagen har en historisk parallell i den folkriksdag för allmän rösträtt som hölls i Sverige 1893.

Den gången tyckte många att politikerna gick alltför långsamt fram i en grundläggande viktig fråga. I klimatfrågan idag har vi en klar parallell, säger Annika Elmqvist, ordförande i Klimatriksdag 2014.