Martin Lönnebo: Vi i Sverige kan bli en förebild

Martin LönneboHan tillhör veteranerna i miljörörelsen. Martin Lönnebo är klar som en av huvudtalarna när Klimatriksdagen invigs den 6 juni. Och hans budskap är enkelt: Vi behöver inte öka utsläppen av växthusgaser. Vi kan avstå från minst hälften av det vi har – och våra liv skulle rent av bli bättre.

Martin Lönnebo, biskop emeritus, beskriver sig som miljöarbetare och veteran. Redan på 1960-talet väcktes han till insikt om att vårt sätt att hantera naturen inte är hållbart. Han blev drivande i den miljörörelse inom Kyrkornas världsråd som satte fokus på vården av vår jord.

Mellan åren 1980 och 1995 var han biskop i Linköpings stift.

Rent teologiskt finns ingen tvekan, säger han, att vara kristen innebär att leva i harmoni med naturen och andra levande varelser.

– Vi äger inte jorden, vi är gäster här, med uppdrag att vårda den. Vi är som arrendatorer, vi ansvarar för skötseln, men vi får inte förstöra arrendet.

I Bibeln betonas människors ansvar för varandra och för andra levande varelser, fortsätter han. Även djuren ska behandlas med respekt.

– Den moderna individualismen, jag-är-mitt-eget-projekt, det är ju så dumt! Vi är alla beroende av varandra, av naturen och skapelsen. Ingen människa är en ö, vi är alla en del av fastlandet.

Martin Lönnebo är docent i teologisk etik och lade 1964 fram sin doktorsavhandling om Albert Schweitzer och dennes filosofi om vördnad för livet.

– Vi hade inte behövt vara där vi är idag om vi vördat livet mer, men idag vördar vi istället penningen och tekniken. Att leva i samklang med allt annat levande behöver inte ens vara en uppoffring, utan tvärtom, det kan ge ett rikare liv. Ett liv där vi får mer tid med varandra och utrymme för hisnande naturupplevelser.

– Det är lätt för mig, jag kommer från naturen, säger han och berättar om sin uppväxt som bondpojke i Storkågeträsk utanför Skellefteå. Hur han började som bonddräng och fortsatte som kolardräng och skogsarbetare. Närheten till naturen är något självklart för honom.

– Jag kan inte ha orsakat särskilt stora utsläpp av koldioxid under min ungdom. Men jag minns inte att jag led, tvärtom, det var lyckliga år. Jag tror knappast de där Hollywood-barnen är lyckligare, som orsakar 20–30 ton utsläpp per år.

Han berättar när den första moderna skolan skulle byggas i byn, med riktig vattentoalett och duschar. Alla var imponerade. Men så undrade bönderna: vart tar det där vattnet vägen som spolas ut?

– När de fick veta att det går ut i sjön upphörde fascinationen. Det är ju rena barbariet, tyckte de. Vattnet i sjön som vi är beroende av för att tvätta oss och våra kläder, och för fisket, ska vi smutsa ner det?

Då var problemet konkret, sambandet tydligt – och det sunda förnuftet sade ifrån. Idag är problemen globala och sambanden inte lika lätta att se. Inför klimatförändringarna är det lätt att känna sig maktlös. Vad spelar det för roll vad jag gör?

Martin Lönnebo svarar med ett citat från en psalm: ”Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt”.

– Vi kan alla ta några steg. Och vi i Sverige kan ta några steg extra och bli en förebild. Sedan gäller det att uppmuntra till att fortsätta gå. Att det inte dröjer för länge mellan stegen.

De gröna själarna är ännu alltför få, konstaterar han, även om medvetenheten idag är stor, inte minst inom kyrkan. Inför Klimatriksdagen hoppas han på många bra och genomförbara förslag som kan ta oss några rejäla steg i rätt riktning.

Och, avslutar han, vi kanske får draghjälp från oväntat håll. I Kina, världens största fabrik för konsumtionsvaror, blir miljöproblemen allt mer akuta. Svåra luftföroreningar, snabbt sjunkande grundvattennivåer, ökenspridning.

– Kineserna har börjat inse att det här sättet att producera inte håller i längden. De försöker hitta lösningar. Det är nog bra om vi är beredda på förändringar.

 

Text:
Anika Agebjörn

Foto:
Kirkens informasjonstjeneste

 

Martin Lönnebo är senaste namnet på Klimatriksdagens imponerade talarlista. Hela listan hittar du här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *