Motion 103: Begränsa rotavdraget till energibesparande åtgärder

Begränsa rotavdraget till energibesparande åtgärder
 

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att reglerna för rotavdraget ses över så att det begränsas till att gälla enbart energibesparande plus hälsobefrämjande åtgärder.

Inom bostadssektorn finns idag ett tydligt klimattänkande och en hel del har gjorts inte minst på energiområdet. Bostadssektorn är också ett tacksamt område, där den enskilde medborgaren kan medvetandegöras om vikten av att minska energianvändningen. I detta sammanhang kan rotavdraget bli ett viktigt verktyg.

Rotavdraget kom till för att stimulera ekonomin bl.a. genom att öka sysselsättningen. Med dagens regler finns en risk att rotavdraget används till lyxbetonade byggprojekt i stället för till nödvändiga renoveringar. Om så sker vidmakthålls och uppmuntras en konsumistisk och resurskrävande livsstil.

Författare: Studiecirkeln ”Klimatet och välfärden”, Studiefrämjandet i Östergötland
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 103: Begränsa rotavdraget till energibesparande åtgärder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *