Motion 104: Mål om minskning av klimatfotavtryck i och utanför landet p.g.a. svensk produktion och konsumtion