Motion 105: Konvertera befintlig fordonsflotta

MOTION 105: Konvertera befintlig fordonsflotta

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att:
* Regeringens miljöbilspremie ska kunna erhållas för den som väljer att konvertera sitt befintliga fossildrivna fordon till biogasdrift.

*Regeringens miljöbilspremie ska EJ längre kunna erhållas till nyproducerade fordon som huvudsakligen drivs av fossila bränslen, utan enbart till nyproducerade fordon som drivs av el (Plug-in-varianter) eller biogas, samt till konvertering av befintliga fossildrivna fordon till biogasdrift.

* Regeringen ska ge i uppdrag åt Transportstyrelsen att öppna för enklare dispensregelverk vad gäller avgaskrav på personbilar om modifieringen av personbilen medför att utsläppen av koldioxid beräknas minska till följd av ändringar i fordonets bränslesystem. De hårda krav för ändring av fordon där utsläppen bedöms öka ska däremot stå kvar.



Enbart nyproduktion av fordon kan inte hjälpa oss få ned utsläppen från transportsektorn i tid. Konvertering av befintliga fossildrivna fordon till biogasdrift är en betydligt mer resurssnål och snabbare väg att gå. Biogas minskar koldioxidutsläppen med mellan 80-120%, vilket är nödvändigt i transportsektorn som idag består av. En konvertering till biogas kostar mindre per konverterat fordon än vad regeringens “miljöbilspremie” för nyproducerade fordon utgör, och bidraget riktat enligt denna motion kan därmed nyttjas av fler ekonomiska grupper i samhället, inte bara de som har råd att beställa en nyproducerad bil. Biogas som drivmedel gynnar lokala lantbrukare i hela landet och ger en stor utvecklingspotential för Svensk landsbygd.

Författare: Martin Gunnarsson

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 105: Konvertera befintlig fordonsflotta

  1. Bo G Eriksson

    Elbilar kan också drivas av bränsleceller med vätgas. Går det att komplettera motionen med till att också omfatta konvertering till bränslecellsdrift?

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *