Motion 110: Värna koldioxidkonsumenterna

MOTION 110: Värna koldioxidkonsumenterna
 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att vi får en lagstiftning som ökar grönskan i våra tätorter!

Varje gång man i Sveriges tätbebyggda områden tar ner vuxna träd – för att de dött eller drabbats av t. ex almsjuka eller för att bereda plats för ytterligare byggnation eller då man ska göra förändringar av ledningsdragningar och annat som ökar asfalteringsgraden – ska man vara tvungen att plantera minst ett ersättningsträd som kan bli lika stort
som det borttagna. Trädet ska planteras inom en radie på 50 m från det ursprungliga trädets stam. Träd konsumerar koldioxid genom att ta bort det ur luften och avge syre istället. Ju flera stora träd vi har i naturen ju mindre koldioxid i luften. I en tid där städer och tätorter breder ut sig är det extra viktigt att det finns gott om träd även i tätbebyggda områden. Då blir också städerna vackrare och träden gör det även trevligare för både människor och djur att bo där. En lagstiftning om återplantering av träd skulle hejda ökenspridningen i våra tätorter! Låt oss slippa bo i stenöknar!

Författare: Sara Blomstrand

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *