Motion 111: En ny ledning och en ny riktning för Vattenfall

MOTION 111: En ny ledning och en ny riktning för Vattenfall
 

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda:
*att Vattenfalls styrelse och högsta ledning bör ersättas
*att alla planer på nya kolgruvor och nya kolkraftverk omedelbart stoppas
*att Vattenfalls medverkan i lobbyarbete mot gröna investeringar upphör
*att Vattenfalls utsläpp ska minskas istället för att låta Vattenfall slippa undan ansvaret genom köp av tveksamma CDM (Clean Development Mechanism)—krediter
*att Vattenfall omgående ges nya ägardirektiv som anger en snabb tidsplan för långsiktig satsning på förnybara energikällor och avveckling av smutsig kolkraft

Det behövs storstädning i vattenfall. Vattenfall är helstatligt och skulle kunna vara ett av statens främsta verktyg för omställning till en fossilfri ekonomi. Men med nuvarande ägardirektiv och ledning uppvisar bolaget en helt felaktig kurs och har blivit en skamfläck för Sverige som miljömedveten nation. Genom direktiv som prioriterar kortsiktiga avkastningskrav framför långsiktig omställning, har Vattenfall blivit en storspelare på den europeiska kolkraftsmarknaden. Vattenfall äger två av de tio största kolkraftverken och utsläpparna av växthusgaser i Europa.

Bolagets köp av kolkraftsföretaget Nuon har inneburit 15 miljarder kr i förlorade värden för svenska folket. Vattenfall har blivit en illa omtyckt aktör på den europeiska elmarknaden. Befolkningarna i Tyska städer agerar för att kasta ut bolaget i upphandlingar. Vattenfalls VD gick under våren 2014 ut och förklarade att de minskar sina satsningar på vindkraft därför att det inte anses tillräckligt lönsamt. Samtigt står företaget i begrepp att öppna fem nya kolgruvor i Tyskland med sammanlagt 1,2 miljarder ton brunkol. Vattenfall är även idag lobbyist mot EU-subventioner till förnybar energi, inom Magrittegruppe, och motverkar alltså där aktivt den nödvändiga omställningen. Vattenfall har försökt köpa sig ett klimatsamvete för en stor del av sina utsläpp genom att stödja klimatskadliga gasprojekt i Nigerdeltat.

Vattenfalls senaste rapport visar att de ökat sina utsläpp med 4 procent under 2013, – 3,4 miljoner ton, när utvecklingen borde vara den precis motsatta. Prognoserna för visar på ytterligare ökningar under de närmaste åren, på grund av ökad kapacitet i Boxberg och ett nytt kraftverk i Moorburg. Trots prioriteringen av avkastningskraven så har Vattenfall inte ens lyckats nå sina egna ekonomiska målsättningar.
Vi kräver en storstädning!
 

Författare: Torbjörn Vennström, Samuel Jarrick & Pia Björstrand

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 111: En ny ledning och en ny riktning för Vattenfall

  1. Bo G Eriksson

    Går det att komplettera med att inga koltäkter får försäljas. Då stannar den kolen i marken och byar med brunkol i marken kommer inte att skövlas. Det är redan så att det finns mer tillgång till fyndigheter av fossila bränslen än vad som kan eldas upp, om CO2-målen skall kunna nås. Stora sådana tillgångar är alltså ”obrännbara”. Då borde vi kunna skydda ”brunkolsbyarna”.

    Svara
  2. brittakahanpaa

    skrivas ihop med 41 och 100 och 91. ?? OM bara en motion går vidare kan vi skriva in allt i motion 91 av det som är viktigast.D:V:S: Biogas,el-certifikat,nettomätning,solceller,vita certifikat.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *