Motion 112: Initiativ för omställningsplaner i varje kommun och län/region

MOTION 112: Initiativ för omställningsplaner i varje kommun och län/region
 

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att varje kommun och
landsting antar en omställningsplan med tydliga mål för minskade utsläpp, energihushållning, och med
en tydlig inriktning att medborgarna involveras i ett praktiskt omställningsarbete i lokalsamhället.Bakgrund
Trots alla försök att minska utsläppen av växthusgaser har de ökat snabbare mellan år 2000 och 2010 än
under något av de tre föregående decennierna. Medeltemperaturen på jorden kommer vid slutet av
seklet att vara mellan tre och mer än fem grader högre än 1850 om ingen drastisk förändring sker, enligt
FN:s klimatpanels senaste rapport. Hundratals miljoner människor kommer att drabbas av
översvämningar och delar av jorden blir obeboelig vid seklets slut om medeltemperaturen tillåts stiga
med fyra grader. Fortfarande är det dock möjligt att begränsa uppvärmningen till två grader vid seklets slut,
enligt FN-rapporten, men då är det bråttom och krävs drastiska åtgärder.

Klimathotet inbegriper samhällets alla nivåer – från den enskilda individen till det globala samhället.
Fossilberoendet finns i transportsystemet, boendet, livsmedelsproduktionen, industrin och i vår
konsumtion. Många kommuner och landsting har insett detta och har antagit klimatpolitiska mål och
åtgärdsplaner.

Fortfarande saknas dock insikten i det allmänna medvetandet om vilken stor omställning som krävs för
att skapa ett samhälle och en ekonomi som inte påverkar klimatet på ett farligt sätt. Medborgare,
föreningar och företag behöver involveras på ett tydligare sätt i arbetet för att ställa om – både vad
gäller den egna livsstilen och det egna klimatavtrycket men även i att förändra strukturer som inbegriper
stadsplanering, energiförsörjning, transportsystemet, offentlig konsumtion osv.

Ett sätt att skapa detta engagemang och mobilisering är att varje kommun och landsting antar en
omställningsplan med tydliga mål för minskade utsläpp, energihushållning, och med en tydlig
inriktning att medborgarna involveras i ett praktiskt omställningsarbete i lokalsamhället.
Även om många kommuner eller landsting redan antagit en omställningsplan visar de nya kunskaper som
tagits fram och systematiserats det senaste året genom FN:s klimatpanel att de offentliga ambitionerna
och ansträngningarna måste öka flerfalt på alla nivåer och i alla länder. Därför bör nya kommunala och regionala omställningsplaner antas och de redan antagna revideras.
Omställningsplanen bör innehålla följande övergripande mål:
* Utsläppen inom den egna kommunen/regionen ska halveras till 2020.
* Kommunen/regionen bör sikta på att vara fossilfritt 2030.
* Klimatavtrycket från medborgarnas konsumtion ska halveras fram till 2020.
* Varje medborgare, förening och företag ska erbjudas tillfälle att delta i en folkbildningsprocess
och medborgardialog för att ställa om verksamheten i kommunen/regionen till en fossilfri
ekonomi 2030.

Omställningsplanen ska ha ett helhetsgrepp vad gäller åtgärder på individ-, företags- och samhällsnivå,
och innefatta mål och riktlinjer för boende, transporter, industri och företagande, privat och offentlig
konsumtion och investeringar, energiförsörjning och energieffektivisering.
 

Författare: Torbjörn Vennström och Pontus Björkman

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 112: Initiativ för omställningsplaner i varje kommun och län/region

  1. Micke vK

    Gillar motionen! En grej bara: det kan bli knepigt för de kommuner som t ex innehåller stålverken. Kommuner och landsting har ju inte heller några verktyg för att ställa om industrin – det behöver nog vara statens ansvar. Finns kanske lite andra sådana ansvarfördelningar att fundera på, t ex mellan landsting och kommuner.

    Svara
  2. Svante Peterson

    Denna motion är bra men bör även omfatta staten. Minst hälften av medborgarnas konsumerade varor är importerade och framställda med hjälp av fossila bränslen. Sådana varor bör beläggas med en hög tullavgift och det måste staten besluta om.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *