Motion 113: Ett helhetsgrepp för vår nyvalda riksdag för att hejda klimatförändringarna

Motion 113 har arbetats samman med motion 135 till motion 315

 

MOTION 113: Ett helhetsgrepp för vår nyvalda riksdag för att hejda klimatförändringarna
Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Sveriges Riksdag gemensamt beslutar om ett genomarbetat program för hela samhället för att förhindra en klimatkatastrof.

Motionen nedan bygger på att vi behöver ett genomarbetat program för hela samhället, för att vi gemensamt ska kunna hantera klimatförändringen och bygger på Staffan Laestadius: ”Klimatomställning med uthållig välfärd – Miljön och jobben”, 15 min.

Politikernas uppgift blir att skapa förutsättningar som gör det möjligt att ta sig ur nuvarande inlåsningar som idag förhindrar att vi aktivt arbetar för klimatomställning. De måste utgår från en vision av och ha en retorik för hur vi kan lägga om kursen. Detta för att skapa en acceptans och en legitimitet för de nödvändiga förändringarna. Viktiga steg är att ha omvandling till hållbarhet och inte ekonomisk tillväxt som mål i samhållet samt att göra sig fri från beroende av kol och andra fossila bränslen samt mycket annat.
Det ska sammantaget skapas en ”ny svensk modell” med goda exempel på klimatomställning som får efterföljare ute i världen.

 

Författare: Nils-Erik Helmer
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *