Motion 115: Transportslöseriet från EU

MOTION 115: Transportslöseriet från EU

 
Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda:
– att de politiska partierna ska verka för att EU:s frihandelsdoktrin ersätts med en  närproduktionsprincip.


EU skapades bl.a. för att ge frihandel mellan länder i Europa. Detta kan låta bra, men har utvecklats till frihandel till varje pris. Man har vid upphandling inte fått ta hänsyn till korta transportavstånd utan endast till kostnader, om man ska följa EU:s regler, samtidigt som transporter är alldeles för billiga med hänsyn till miljön. Detta i kombination med Gyllenhammars gamla Missinglinksprojekt, som numera utgör en del av EU:s trafikpolitik, har lett till en vansinnig ökning av mängden transporter kors och tvärs över Europa och över världen, med bl.a. kraftigt ökade klimatutsläpp som följd. Transporter som dessutom ofta går alldeles för fort på vägarna.

En del fisk som fångats utanför Nordnorge har skickats till Kina för att rensas innan den når våra butiker i Sverige. En del räkor forslas från Danmark till Nordafrika för att skalas innan de kommer till oss.

(Ang. fisk se: Findus om fisk: ”I kina är de mycket bättre på att filéa fisken” )

(Ang. räkor se: SVD: Räkans långa resa )

Vi har även hört fler exempel på helt onödiga transporter. Om sådant betraktas som lönsamt, så kan vårt ekonomiska system behöva konstrueras om. För t.ex. boende i Helsingborg i det bördiga Skåne borde kanske 95% av maten kunna komma från nordvästra Skåne. Numera förekommer försäljning av närproducerat i liten skala bl.a. vid Bondens egen marknad, men detta borde vara det normala för all mat vi köper. Nu har upphandlingsreglerna nyligen ändrats, så att det blir lättare att ta andra hänsyn än bara priset. Det är ett litet, litet steg i rätt riktning. Men för att vi framdeles verkligen ska kunna få ett hållbart samhälle i balans med vad naturen tål, så är det naturligtvis nödvändigt att detta följs upp av större steg i rätt riktning.

De politiska partier i Sverige och andra länder som verkligen vill arbeta för att klara klimatet och andra miljömål och få en ansvarsfull hushållning med jordens begränsade naturresurser borde därför bl.a. kraftfullt verka för att EU:s frihandelsdoktrin ersätts med en närproduktionsprincip. Syftet med denna närproduktionsprincip skall då vara att alla varor och då speciellt livsmedel och andra dagligvaror så långt naturresurserna tillåter skall produceras i samma region eller regiondel i Europas olika länder, där varan ska konsumeras. Det behöver dock inte vara fel med handel mellan länder. Det gäller varor, som med hänsyn till naturresurserna inte kan produceras i samma regiondel i ett land, där det konsumeras. Man borde dock sträva efter så korta transportavstånd som möjligt.

Författare:  Miljöförbundet Jordens Vänner, Helsingborg
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 115: Transportslöseriet från EU

  1. Pingback: Jordens Vänners motioner till Klimatriksdag 2014 | Jordens Vänner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *