Motion 116: Det nya ekonomiska systemet

Motion 116 har arbetats samman med motionerna 9 och 84 till motion 301

 

MOTION 116: Det nya ekonomiska systemet
Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra folkvalda att vi måste börja
arbeta för en radikal förändring av nuvarande miljöbelastande ekonomiska system till fördel för ett
system baserat på att skapa pengar utan ränta och en behovsstyrd fördelning av världens ändliga
resurser.

Vi måste gå från att försöka förändra detaljer i dagens samhällsbyggande, till att förändra samhället i
grunden genom att arbeta fram en ekonomi som tar hänsyn till de sociala och ekologiska förhållandena
på Jorden. Miljö- och klimathotet är nu en realitet. Vi kan inte vänta längre på lösningar inom det
nuvarande utdaterade ekonomiska system, centralbanksekonomi, även kallad kapitalism.

Vårt nuvarande samhälle saknar simultankapacitet när det handlar om samhällets problem. Därför är
Jordens alla ändliga resurser aldrig i debattens centrum på en och samma gång. Hade de varit det, hade
vi bättre förstått att ”förändring av första ordningen”, alltså förändring inom nuvarande system har nått
vägs ände. Vi behöver därför lägga mycket mera kraft på ”förändring av andra ordningen”, vilket alltså är
att förändra vårt nuvarande föråldrade ekonomiska system, som kräver ständig tillväxt och således
ständigt ökande resursförbrukning och miljöbelastning.

Ständig ekonomisk tillväxt är totalt oförenlig med ekologisk kunskap och vi måste rätta oss efter de
ekologiska och andra naturvetenskapliga lagar som gäller på vårt enda jordklot. Dessutom har den
ekonomiska tillväxten inte lett till tillväxt i välstånd i motsvarande grad och har misslyckats att uppfylla
miljontals människors grundläggande behov såsom mat, vatten och bostad.

Idag är världshandeln uppdelad på cirka 2% varor och tjänster och resterande 98 % på finansiella transaktioner!
Vi måste börja skapa pengar utan ränta, så vi kan bygga ett urstarkt miljö- och klimatsmart samhälle.
Med ett tjugotal regler kan vi även undvika inflation.
Vi löser då de flesta av de problem som politiker, massmedia och personer och grupperingar i
maktpositioner inte finner lösningar på idag. Det har skapats pengar på detta sätt tidigare, då bland annat
Benjamin Franklin, Abraham Lincoln och kommunpolitikerna på ön Guernsey i Engelska kanalen har gjort
precis detta, men vår centralsbanksekonomi har tyvärr kämpat sig tillbaka i förarsätet och mer än
170 länder är idag fastlåsta i denna centralsbanksekonomi.

Genom att använda oss av samma fördelningsprocess som naturen, med en utomordentlig enkelhet och
fördelning av varor och tjänster dit behovet finns, kan vi lösa de flesta miljö- och klimatproblem.
Om medborgarna i Sverige, efter en nationell informationskampanj får svara på de tre samhällsavgörande
frågorna nedan om hur pengar skapas och fördelas i samhället kan vi skapa ett välstånd och hållbara
samhällen som vi idag bara kan drömma om.

För att finna dessa hållbara lösningar behöver vi utreda de samhällsavgörande tabubelagda frågorna som
har med nuvarande ekonomiska systemet att göra, och som måste förändras.

1. Vem eller vilka skall kontrollera de penningtillverkande maskinerna?

2. Vem eller vilka skall äga de pengar som de penningtillverkande maskinerna skapar ur tomma intet?

3. Enligt vilka regler skall pengar som skapas ur tomma intet föras ut i samhället?

Vi måste arbeta för ett ekonomiskt system som är bra för alla människor, alla djur och för hela Jorden och
som möjliggör jämnare resursfördelning och harmoniskt samarbete med naturen istället för plundring
och exploatering. Det är på grund av de miljö-, klimat-, ekologiska och sociala problemen som vi måste
förändra nuvarande ekonomiska system till något mycket bättre.

Vi är många som vill förbättra nuvarande ekonomiska, sociala och ekologiska situation, och nu finns en
väg dit. I nästa steg kan vi sedan skapa ett naturens ekonomiska system. ”Tack vare” miljö- och
klimathoten samt de enorma sociala kontrasterna som råder i världen är det vår generation som nu
måste förändra Sveriges och i nästa steg i princip hela Jordens ekonomiska system, centralbanksekonomi,
till något mycket bättre, så att kommande generationer överhuvudtaget skall ha en chans att kunna leva
på Jorden.

Författare: Per Nilsson
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

4 tankar kring ”Motion 116: Det nya ekonomiska systemet

 1. Nigel Wells

  Detta är den viktigaste, mest grundläggande av alla förslag ! Som i motion 84 är det makten om pengarskapandet i samhället som kommer att möjliggör förändringar för en klimatsäkring. Om vår folkvalda inte våga ta tillbaka makten över pengarskapande så finns det föga hopp om att nån av de övriga förslagen blir möjligt – utom förstås kärnkrafts vansinniga förslag då kärnkraftsindustrin endast fungera ihop med finansindustrin i nuvarande form, och vapenindustrin.

  Svara
  1. Nigel Wells

   Första steget är mappat ut i en bok utgiven i UK av Andrew Jackson och Ben Dyson som heter Modernising Money, why our monetary system is broken and how it can be fixed.
   De två ekonomer är grundare till organisationen Positive Money (.org) i UK kopplad till New Economics Foundation.
   I Sverige har vi nu en växande organisation under Positivapengar.se.
   Kolla gärna där så förstår du mer.

   Svara
 2. Per Nilsson

  Kolla in nyaekonomiskasystemet.se också, där jag i vår sammanslagna motion nr. 301 nämner boken Kapitalismen avslöjad, skriven av Per Lundgren.
  Tack för tipset om positivapengar.se, som jag skall kolla in mera nu.
  Bra att dessa grundläggande och samhällsavgörande frågor angående våra pengar kan börja nå ut till allmänheten.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *